Statlig blankettarkiv

Ektepakt for registrerte partnere
Blankettnummer:
GA-4378B
Sist endret:
09.02.2011
Beskrivelse:

Dette ektepaktskjemaet er utarbeidet til bruk for registrerte partnere. Registrert partnerskap kan kun inngås mellom to homofile personer av samme kjønn, jf. Lov om registrert partnerskap § 1. (Det er utarbeidet et tilsvarende skjema som skal benyttes av ektefeller.)

Ekteskapsloven kapittel 9 regulerer registrerte partneres adgang til ved avtale å fravike lovens regler om formuesordningen.

Ektepaktskjemaet gir ikke en uttømmende oppregning av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås mellom registrerte partnere, jf. ekteskapsloven kapittel 9 og §§ 37 og 50. Avkrysningsalternativene kan også suppleres med nærmere vilkår i henhold til ekteskapsloven §§ 42 - 44. Øvrige avtaler og vilkår reguleres i supplerende tekst side 3.

Ekteskapsloven kapittel 9, samt §§ 37 og 50 gir en uttømmende regulering av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås, og hvilke vilkår som kan stilles. Ekteskapsloven kapittel 11 gir regler om de formkrav som må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/doc.png ga-4378b.doc
components/com_signform/assets/img/mime/odt.png ga-4378b.odt