Gjeldsbrev med selvskyldnerkausjon - ihendehaver
Beskrivelse

 
Gjeldsbrev med selvskyldnerkausjon - ihendehaver: Et ihendehavergjeldsbrev har ikke långivers navn oppført i gjeldsbrevet slik at det er den som til en hver tid besitter gjeldsbrevet som er kreditor.
Selvskyldnerkausjon innebærer et ansvar for kausjonisten om umiddelbart å følge opp låntakers forpliktelser dersom låntaker misligholder lånet. Tekst som foreslår lånebetingelser og hva som skjer ved eventuelt mislighold kan endres.
Se Lov om gjeldsbrev.

rss
g+