Omsetningsgjeldsbrev - juridisk person
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Lån, gjeld

Omsetningsgjeldsbrev - juridisk person: Dette er en erklæring fra en  juridisk person til en annen (privat eller juridisk person) om at han skylder penger. Omsetningsgjeldsbrevet har alle formelle krav som stilles til et gjeldsbrev med de rettsvirkninger det medfølger og hvor långiver har anledning å overdra gjeldsbrevet. Du kan endre betingelsene i tekstfeltet i gjeldsbrevet.

Se Lov om gjeldsbrev.

rss
g+