Driftsresultat
Driftsresultat
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Økonomi - Budsjett
Drift - Økonomi - Regnskap

Skjemaet Driftsresultat kalkulerer inntekter og kostnader og gir deg underskudd/overskudd.
Forslag til driftskostnader står oppført, men du kan skrive inn din egen tekst i feltene.

rss
g+