Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke: Ansvarlig for søknad om samtykke til Arbeidstilsynet er tiltakshaver for tiltak som er søknadspliktig etter gjeldende plan- og bygningslov. Søker plikter å gi alle relevante opplysninger til Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9 første og andre ledd og forskrift om adminstrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 12-1.

rss
g+