Forretningsplan
Forretningsplan
  • Blankettnummer: SF-1458
  • Sist endret: 09.10.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Før du start AS
Personal - Lederstøtte

Forretningsplanen er et viktig verktøy når du skal etablere og utvikle en bedrift. En strukturert og godt gjennomarbeidet plan vil øke sannsynligheten for at du lykkes.  Planen skal blant annet beskrive forretningsidèen, hvordan du skal tjene penger på den, hvilke mål bedriften har og hvordan de skal nås.
Det er veldig viktig at du kan vise til en god forretningsplan når du skal presentere idéen din overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. Malen er på 13 sider.

Se også informasjon på Altinn om å Starte og drive bedrift.

rss
g+