Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven
Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven
Beskrivelse

Kategori: Drift - Byggskjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.

rss
g+