Protokoll styremøte
Protokoll for styremøte
  • Blankettnummer: SF-1125
  • Sist endret: 30.04.2020
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

 
Protokoll styremøte: Ved styremøter i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal det føres en protokoll (referat). Ved uenighet skal det framgå av protokollen hvem som har stemt for og mot et vedtak. Protokollen skal underskrives av alle som har deltatt i behandlingen. Et styre med fem eller flere medlemmer kan utpeke to av dem som var tilstede til å underskrive protokollen fra et møte.

Styreprotokollen er et internt dokument, og aksjeeiere kan ikke påberope seg innsynsrett.

Dette er et av dokumentene du trenger for å Starte AS.

ANS og DA som har et styre kan også benytte denne malen.

Protokollen utformes gjennom valgene du gjør. Effektiv og enkel i bruk.
Du kan også åpne for redigering, les våre Word-tips.
 
Du finner relaterte maler under Drift - Styre og under Drift - Starte AS

rss
g+