Statlig blankettarkiv

Angreskjema for finansielle tenester
Blankettnummer:
Q-0320N
Sist endret:
12.04.2019
Beskrivelse:

Skjemaet skal brukes ved salg utenom faste forretningslokaler og fjernsalg av finansielle tjenester.

Dette skjemaet er obligatorisk, ifølge forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 24. juni 2014, fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, § 1 tredje ledd.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-0320N.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-0320N.docx