Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 09
Blankettnummer:
Skjema 09 B
Sist endret:
19.06.2018
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der avtalene inngås mens den næringsdrivende som formidler et sammensatt reisearrangement etter pakkereiseloven § 7 første ledd bokstav a og den reisende samtidig er fysisk til stede. Den næringsdrivende er ikke en transportør som selger returbillett. Den næringsdrivende mottar ikke betaling for reisetjenestene.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 09 B.docx