Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 06
Blankettnummer:
Skjema 06 B
Sist endret:
08.06.2018
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivende som formidler et sammensatt reisearrangement via internett etter pakkereiseloven § 7 første ledd bokstav a ikke er en transportør som selger returbillett. Den næringsdrivende mottar ikke betaling for reisetjenestene.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 06 B.docx