Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 07
Blankettnummer:
Skjema 07 B
Sist endret:
17.09.2019
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivende som formidler et sammensatt reisearrangement etter pakkereiseloven § 7 første ledd bokstav a er en transportør som selger en returbillett, og avtalene inngås mens partene samtidig er fysisk til stede.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 07 B.docx