Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 08
Blankettnummer:
Skjema 08 B
Sist endret:
17.09.2019
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivende som formidler et sammensatt reisearrangement etter pakkereiseloven § 7 første ledd bokstav a og den reisende samtidig er fysisk til stede. Den næringsdrivende er ikke en transportør som selger returbillett.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 08 B.docx