Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 12
Blankettnummer:
Skjema 12 B
Sist endret:
29.10.2018
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivende som formidler et sammensatt reisearrangement via internett etter pakkereiseloven § 7 første ledd bokstav b ikke er en transportør som selger returbillett. Den næringsdrivende mottar ikke betaling for reisetjenester.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 12 B.docx