Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 15
Blankettnummer:
Skjema 15 B
Sist endret:
08.06.2018
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivende som formidler et sammensatt reisearrangement etter pakkereiseloven § 7 første ledd bokstav b og den reisende samtidig er fysisk til stede. Den næringsdrivende er ikke en transportør som selger en returbillett. Den næringsdrivende mottar ikke betaling for reisetjenester.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 15 B.docx