Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 09
Blankettnummer:
Skjema 09 N
Sist endret:
19.06.2018
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivande som formidlar eit samansett reisearrangement etter pakkereiselova § 7 første ledd bokstav a og den reisande samtidig er fysisk til stades. Den næringsdrivande er ikkje ein transportør som sel returbillett. Den næringsdrivande får ikkje betaling for reisetenestene.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 09 N.docx