Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 05
Blankettnummer:
Skjema 05 N
Sist endret:
17.09.2019
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivande som formidlar eit samansett reisearrangement via internett etter pakkereiselova § 7 første ledd bokstav a ikkje er ein transportør som sel returbillett.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 05 N.docx