Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 12
Blankettnummer:
Skjema 12 N
Sist endret:
08.06.2018
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivande som formidlar eit samansett reisearrangement via internett etter pakkereiselova § 7 første ledd bokstav b ikkje er ein transportør som sel returbillett. Den næringsdrivande får ikkje betaling for reisetenester.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 12 N.docx