Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 14
Blankettnummer:
Skjema 14 N
Sist endret:
17.09.2019
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivande som formidlar eit samansett reisearrangement etter pakkereiselova § 7 første ledd bokstav b og den reisande samtidig er fysisk til stades. Den næringsdrivande er ikkje er ein transportør som sel returbillett.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 14 N.docx