Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 15
Blankettnummer:
Skjema 15 N
Sist endret:
08.06.2018
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivande som formidlar eit samansett reisearrangement etter pakkereiselova § 7 første ledd bokstav b og den reisande er samtidig fysisk til stades. Den næringsdrivande er ikkje ein transportør som sel ein returbillett. Den næringsdrivande får ikkje betaling for reisetenester.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 15 N.docx