Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 07
Blankettnummer:
Skjema 07 N
Sist endret:
17.09.2019
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivande som formidlar eit samansett reisearrangement via internett etter pakkereiselova § 7 første ledd bokstav a er ein transportør som sel ein returbillett, og avtalen blir inngått mens partane samtidig er fysisk til stades.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 07 N.docx