Statlig blankettarkiv

Standard arbeidsavtale - Vietnamesisk
Blankettnummer:
AT-563-VI
Sist endret:
27.05.2024
Beskrivelse:

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene. Regelverket som regulerer dette er trykket på side 3 og 4 i avtalen. Skjemaet er bare ment som en hjelp, man er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Vietnamese - Standard contract of employment.pdf
Relaterte:
Standard arbeidsavtale - Bokmål
Standard Contract of Employment
Standard arbeidsavtale - Nynorsk
Standard arbeidsavtale - Bulgarsk
Standard arbeidsavtale - Polsk
Standard arbeidsavtale - Litauisk
Standard arbeidsavtale - Rumensk
Standard arbeidsavtale - Russisk
Standard arbeidsavtale - Estisk
Standard arbeidsavtale - Latvisk
Standard arbeidsavtale - Ukrainsk
Standard arbeidsavtale - Arabisk
Standard arbeidsavtale - Spansk