Statlig blankettarkiv

Erklæring om skifte - ekteskapsloven § 8
Blankettnummer:
Q-0160B
Sist endret:
27.12.2017
Beskrivelse:

Den som ønsker å inngå ekteskap må gi opplysninger om det er foretatt skifte etter tidligere ekteskap/ partnerskap/ samboerskap. (Reglene om samboerskap gjelder kun de som har sittet i uskiftet bo etter samboer i medhold av arveloven § 28 c).

Dersom det har gått mindre enn 2 år siden ekteskapet/ det registrerte partnerskapet ble oppløst ved skilsmisse (jf. ekteskapsloven §§ 21 og 22) eller oppløsning (jf. ekteskapsloven § 24) må det innhentes erklæring fra tidligere ektefelle eller registrert partner om at boet er skiftet eller at skifte av boet er innledet. (Punkt I i skjemaet).

Dersom det tidligere ekteskapet/ registrerte partnerskapet/ samboerskapet opphørte ved død må det innhentes erklæring fra
arvingen( e) etter tidligere ektefelle/ registrert partner/ samboer, hvor han/hun/de bekrefter at boet er skiftet eller eventuelt samtykker til at gjenlevende kan beholde boet uskiftet (Punkt Il i skjemaet).

Dersom det har gått mer enn 2 år siden ekteskapet/ det registrerte partnerskapet ble oppløst ved skilsmisse (ekteskapsloven §§ 21 og 22)eller oppløsning (ekteskapsloven § 24) er det tilstrekkelig at den som vil inngå nytt ekteskap erklærer at fellesboet er skiftet. (Punkt Ill i skjemaet).

Skjemaet, sammen med eventuelle vedlegg, skal sendes/ leveres i utfylt og undertegnet stand til folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som foretar prøvingen av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-0160B.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-0160B.docx