Statlig blankettarkiv

Liste over arbeidstakere under 18 år
Blankettnummer:
AT-153B
Sist endret:
26.09.2017
Beskrivelse:

I henhold til Forskrift om arbeid av barn og ungdom, plikter arbeidsgivere som sysselsetter arbeidstakere under 18 år å føre liste over dem. Listen skal inneholde opplysninger som anført i rubrikkene i dette skjema. Listen skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og verneombud.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/odt.png AT-153B.odt
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png AT-153B.docx