Statlig blankettarkiv

Application for divorce - marriage act section 21. Use to dissolve a marriage or a partnership.
Blankettnummer:
Q-171E
Sist endret:
19.01.2011
Beskrivelse:

Dette skjemaet skal benyttes av en eller begge ektefeller eller partnere som har vært separert i minst ett år og ønsker å søke statsforvalteren om bevilling til skilsmisse.

Ettårsfristen regnes fra den dag det eventuelt ble gitt bevilling til separasjon. Ble separasjon gitt ved dom, regnes ettårsfristen fra den dag dommen ble avsagt. Midlertidig separasjon etter ekteskapsloven § 92 gir ikke rett til skilsmisse etter § 21.

Søknad om skilsmisse sendes til det fylket hvor dere sist bodde sammen. Hvis dere begge har flyttet fra dette fylket, behandles saken der hvor en av dere bor.

This English version has guidelines in English which you can read after downloading the document.
Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/doc.png q-171e.doc
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png q-171e.pdf