Statlig blankettarkiv

Samordning av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere
Blankettnummer:
AT-504B
Sist endret:
27.05.2024
Beskrivelse:

Ifølge arbeidsmiljølovens § 2-2 har hovedbedriften ansvaret for å samordne de enkelte virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hver arbeidsgiver skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakerne ivaretas. Videre skal hver arbeidsgiver medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Samordning - HMS-arbeid pa arbeidsplass med flere arbeidsgivere.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Samordning - HMS-arbeid pa arbeidsplass med flere arbeidsgivere.docx