Statlig blankettarkiv

Søknad om separasjon - ekteskapsl § 20. Benyttes både ved oppløsning av ekteskap og registrerte partnerskap.
Blankettnummer:
Q-165B
Sist endret:
27.09.2010
Beskrivelse:

Dette skjemaet skal benyttes hvis en eller begge ønsker å avbryte forholdet. Søknaden sendes statsforvalteren i det fylket hvor begge eller en av partene bor/har bodd.

Veiledning for utfylling følger bakerst i skjemaet.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/doc.png q-165b.doc
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png q-165b.pdf