Statlig blankettarkiv

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling ekteskapsl § 21. Benyttes både ved oppløsning av ekteskap og registrert partnerskap.
Blankettnummer:
Q-171B
Sist endret:
04.05.2017
Beskrivelse:

Dette skjemaet skal benyttes av en eller begge ektefeller eller partnere som har vært separert i minst ett år og ønsker å søke statsforvalteren om bevilling til skilsmisse.

Ettårsfristen regnes fra den dag det eventuelt ble gitt bevilling til separasjon. Ble separasjon gitt ved dom, regnes ettårsfristen fra den dag dommen ble avsagt. Midlertidig separasjon etter ekteskapsloven § 92 gir ikke rett til skilsmisse etter § 21.

Søknad om skilsmisse sendes til det fylket hvor dere sist bodde sammen. Hvis dere begge har flyttet fra dette fylket, behandles saken der hvor en av dere bor.

Veiledning for utfylling av søknaden følger bakerst i skjemaet.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-171B.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-171B.docx