Statlig blankettarkiv

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd - ekteskapsl § 22. Benyttes både ved oppløsning av ekteskap og registrert partnerskap.
Blankettnummer:
Q-172B
Sist endret:
04.05.2017
Beskrivelse:
En eller begge parter kan kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i minst to år. Dersom den ene parten på grunn av arbeid eller annet forhold har tatt opphold utenfor det felles hjem, regnes to-årsfristen først fra det tidspunkt det oppsto brudd mellom partene. Vanligvis vil samlivsbruddet regnes fra det tidspunkt den ene gir melding til Folkeregistermyndigheten om flytting til ny adresse.   Søknad om skilsmisse sendes til det fylket hvor dere sist bodde sammen. Hvis dere begge har flyttet fra dette fylket, behandles saken der hvor en av dere bor.

Veiledning for utfylling av søknaden følger bakerst i skjemaet.
Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-172B.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-172B.docx