Statlig blankettarkiv

Tilrettelegging og omplassering pga. graviditet
Blankettnummer:
AT-474B
Sist endret:
11.06.2019
Beskrivelse:

Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning, ved å sørge for nødvendig tilrettelegging, eventuelt omplassering, jf. Arbeidsmiljølovens §§ 4-1, 4-2 og 4-6 og Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø, §§ 9, 10, 11 og 12. Dersom omplassering er umulig, skal arbeidsgiver dokumentere dette skriftlig, jf. forskriftens § 12.4.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png AT-474B.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png AT-474B.docx