Statlig blankettarkiv

Samordning av helse,- miljø og sikkerheitsarbeidet på arbeidsplass med fleire arbeidsgivarar - Nynorsk
Blankettnummer:
AT-504N
Sist endret:
27.03.2019
Beskrivelse:

Ifølge arbeidsmiljølovens § 2-2 har hovedbedriften ansvaret for å samordne de enkelte virksomhetenes helse,- miljø, og sikkerheitsarbeid. Hver arbeidsgiver skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakerne ivaretas. Videre skal hver arbeidsgiver medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png AT-504N.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png AT-504N.docx