Statlig blankettarkiv

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot- ekteskapsl § 22. Nyttast både ved oppløysing av ekteskap og registrert partnarskap.
Blankettnummer:
Q-172N
Sist endret:
04.05.2017
Beskrivelse:

Ein eller begge partar kan krevje skilsmisse dersom samlivet har vore brutt i minst to år. Dersom den eine parten på grunn av arbeid eller anna tilhøve har teke opphold utanfor det felles hjem, reknast to-årsfristen først frå det tidspunkt det oppstod brudd mellom partane. Til vanleg vil samlivsbruddet reknast frå den tida den eine gir melding om flytting til ny adresse til Folkeregistermyndigheita.

Søknad om skilsmisse sendast til det fylket hvor dere sist budde saman. Dersom de begge har flytta frå dette fylket, skal saka behandlast der kor ein av dykk bur.

Rettleiing følgjar bakerst i skjema.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-172N.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-172N.docx