Statlig blankettarkiv

Forlovarerklæring
Blankettnummer:
Q-0151N
Sist endret:
22.05.2018
Beskrivelse:

Kvar av brudefolka skal stille med ein forlovar, som på ære og samvit erklærer at han eller ho kjenner parten, og opplyse om parten tidlegare har inngått ekteskap eller registrert partnarskap og om brudefolka er i slekt slik som nemnt.

Forlovarerklæringa skal leggjast fram i samband med prøving av om ekteskapsvilkåra er oppfylte. Prøvinga blir gjort av folkeregistermyndigheita. Sjå skatteetaten for oversikt over skattekontora. Alle spørsmål skal rettast dit.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-0151N.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-0151N.docx