Statlig blankettarkiv

Erklæring frå brudefolka før prøving av ekteskapsvilkåra
Blankettnummer:
Q-0150N
Sist endret:
22.05.2018
Beskrivelse:

Skjemaet Erklæring frå brudefolka før prøving av ekteskapsvilkåra må fyllast ut og leggjast fram før ein kan inngå ekteskap.

Før ein kan inngå ekteskap, skal det skje ei prøving for å finne ut om ekteskapsvilkåra er oppfylte etter ekteskapslova. Prøvinga blir gjort av folkeregistermyndigheita. Sjå skatteetaten for oversikt over skattekontora. Alle spørsmål skal rettast dit.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-0150N.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-0150N.docx