Statlig blankettarkiv

Søknad om medmorskap
Blankettnummer:
Q-0315B
Sist endret:
19.02.2019
Beskrivelse:

Dette skjemaet skal benyttes ved søknad om medmorskap etter barneloven §§ 3 og 4.

Søknaden sendes Skatteetaten, Postboks 9200, 0134 Oslo.

Forskrift om fastsetting av medmorskap er tatt inn på side 2 i skjemaet. Det er laget en veileder til forskriften som kan leses her: Veiledning

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-0315B.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-0315B.docx