Forkynning uten mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak
Forkynning uten mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker

Skjemaet Forkynning uten mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak benyttes ved stevning av vitner til domstolen i sivil sak.
Bestemmelser om vitnestevning finnes i domstolloven kapittel 9 og lov om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.

rss
g+