Skjema for fri rettshjelp
Skjema for fri rettshjelp
  • Blankettnummer: GA-6305B
  • Sist endret: 27.01.2017
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Administrasjon
Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker

Skjema for fri rettshjelp. Forskrift til lov om fri rettshjelp er fastsatt av Justis- og politidepartementet 12.12.2005 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (rettshjelpsloven) §§ 3, 7, 13, 14, 19, 22 og 26. Endret ved forskrift 16. des 2008 nr. 1398.
Forskriften finnes på side 2.

Klikk her for fylkesmannens veiledning til fri rettshjelp.

rss
g+