Begjæring om mortifikasjon - adkomstdokument/andelsbevis
Begjæring om mortifikasjon for adkomstdokument/andelsbevis
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Domstol - Mortifikasjon

Skjemaet Begjæring om mortifikasjon adkomstdokument/andelsbevis er laget for bruk i Microsoft Word. Dersom et dokument som er omhandlet i mortifikasjonsloven § 1, er bortkommet eller ødelagt, kan det på nærmere bestemte vilkår begjæres mortifikasjonsdom. En mortifikasjonsdom innebærer at dokumentet blir kjent ugyldig, dødt og maktesløst. Hjemmel er lov om mortifikasjon av skuldbrev m. v. av 18. desember 1959 nr. 2.

Se hele mappen Mortifikasjon for flere dokumenter

rss
g+