Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon
Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon, skjema
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Dødsbo og skifte
Juridisk - Familierett

Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden. Denne skal uten ugrunnet opphold fremlegge legeerklæring om dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, vedlegges i stedet utskrift av kremasjonsregisteret.

Se for øvrig gravferdsloven

rss
g+