Krav om sak ved jordskifteretten
Krav om sak ved jordskifteretten
Beskrivelse

 
Jordskifteretten er en særdomstol som har som overordnet mål å løse problemer med arealbruk. I en sak for jordskifteretten kan man f. eks. få byttet om på areal og rettigheter, fastsatt regler for bruk eller klarlagt eiendoms- og rettsforhold.

Les veiledning til krav om sak ved jordskifteretten.

rss
g+