Veiledning til Krav om sak ved jordskifteretten
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Domstol - Jordskifte
Juridisk - Eiendom

Jordskifteretten er en særdomstol som har som overordnet mål å løse problemer med arealbruk. I en sak for jordskifteretten kan man f.eks. få byttet om på areal og rettigheter, fastsatt regler for bruk eller klarlagt eiendoms- og rettsforhold.

rss
g+