Declaration by the parties to the marriage
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Familierett

Dette skjemaet tilsvarer "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene" (Q-0150B) og må fylles ut og innleveres før ekteskap kan inngås. Forskriften finnes i skjemaet.

Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen skal foretas av folkeregistermyndigheten (skattekontoret). Se Skatteetaten for oversikt over skattekontorene. Alle spørsmål rettes til skattekontoret.

Uten prøving er ekteskapet ikke gyldig.

rss
g+