Erklæring om pantsettelse - forbrukerforhold
Erklæring om pantsettelse - forbrukerforhold
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Pantedokument

Erklæring om pantsettelse - forbrukerforhold: Denne erklæringen brukes hvor pantsetteren stiller sikkerhet for sin egen gjeld, og er forbruker. Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven § 1-4 og § 1-9. Erklæringen brukes også i næringsforhold dersom pantsetteren er en fysisk person som stiller i sikkerhet for sin egen gjeld, og pantet ikke hovedsakelig er knyttet til pantsetterens næringsvirksomhet.

rss
g+