Erklæring om skifte, ekteskapsloven § 8
Erklæring om skifte, ekteskapsloven § 8
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Dødsbo og skifte

Erklæring om skifte, ekteskapsloven § 8: Den som ønsker å inngå ekteskap må gi opplysninger om det er foretatt skifte etter tidligere ekteskap/partnerskap/samboerskap. (Reglene om samboerskap gjelder kun de som har sittet i uskiftet bo etter samboer i medhold av arveloven § 28 c). Se skjemaets side 2 for mer informasjon.

rss
g+