Fullmakt/Power of Attorney - arveoppgjør
Skjema for fullmakt for arveoppgjør, norsk/engelsk
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Arv og gaver
Juridisk - Fullmakter

Fullmakt/power of attorney benyttes når den som har overtatt et dødsbo til privat skifte skal gi en annen person fullmakt til å forestå oppgjøret. Fullmektig kan være enhver myndig person, men normalt utstedes en slik fullmakt til en advokat eller en annen person som fullmaktsgiveren har tillitt til, f.eks til sin bror eller søster, eller et av sine egne barn. Skjemaet har både norsk og engelsk tekst.

Les mer i ledeteksten i skjemaet når du fyller dette ut.

rss
g+