Klage på forvaltningsvedtak
Klage på forvaltningsvedtak
  • Blankettnummer: 0073B
  • Sist endret: 18.06.2021
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Administrasjon

Man har rett til å klage over et vedtak. Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag dette brevet er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart om du har klaget i rett tid, bør du oppgi datoen for når du mottok brevet.

Dersom du klager for sent, kan myndighetene se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen, og må da oppgi årsaken til at du ønsker det.rss
g+