Oppbudsbegjæring Enkeltpersonforetak
Beskrivelse

 
Oppbudsbegjæring enkeltpersonforetak: I henhold til konkursloven § 60, jf. §§ 61, 62 og 66 begjæres konkurs åpnet vedkommende person. Vedkommende kan ikke oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsudyktigheten er ikke forbigående. Eiendeler og inntekter til sammen antas ikke å kunne gi full dekning for egne forpliktelser, selv om oppfyllelsen forsinkes ved salg av eiendelene.

Benytt vedlegg: Oversikt over ansatte med krav i boet

rss
g+