Pantsettelse av VPS-konto
Pantsettelse av VPS-konto
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Pantedokument

Skjemaet Pantsettelse av VPS-konto er laget for bruk i Microsoft Word. Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i aksjer registrert i Verdipapirsentralen er panteloven § 4-1, (3). Denne blanketten er tilrettelagt for banker og finansieringsinstitusjoner, jf. finansavtaleloven. Blanketten kan også brukes dersom långiver ikke er bank eller finansieringsinstitusjon.

Skriv blanketten ut i 4 eksemplarer, ett til hver av partene.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe skjemaet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+