Power of Attorney - arveoppgjør
Power of Attorney - arveoppgjør
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Arv og gaver
Juridisk - Fullmakter

Power of attorney/fullmakt benyttes når den som har overtatt et dødsbo til privat skifte skal gi en annen person fullmakt til å forestå oppgjøret. Fullmektig kan være enhver myndig person, men normalt utstedes en slik fullmakt til en advokat eller en annen person som fullmaktsgiveren har tillitt til, f.eks til sin bror eller søster, eller et av sine egne barn. Skjemaet er på engelsk.

Les mer i ledeteksten i skjemaet når du fyller dette ut.

rss
g+