Søknad om skilsmisse - ekteskapsloven § 21
Søknad om skilsmisse - ekteskapsloven § 21
Beskrivelse

Dette skjemaet skal benyttes av en eller begge ektefeller eller partnere som har vært separert i minst ett år og ønsker å søke fylkesmannen om bevilling til skilsmisse.

Ettårsfristen regnes fra den dag det eventuelt ble gitt bevilling til separasjon. Ble separasjon gitt ved dom, regnes ettårsfristen fra den dag dommen ble avsagt. Midlertidig separasjon etter ekteskapsloven § 92 gir ikke rett til skilsmisse etter § 21.

Søknad om skilsmisse sendes til det fylket hvor dere sist bodde sammen. Hvis dere begge har flyttet fra dette fylket, behandles saken der hvor en av dere bor.

Veiledning for utfylling av søknaden følger bakerst i skjemaet.

Last ned skjemaet gratis på Statlig blankettarkiv

rss
g+